en vi

L’amour Flower


Floral Boutique

Back
Branding

L’amour Flower

Scroll

L’amour – Means Love
The FLOWER logois made of heart-shaped, contradictory designs that create an elegant FLOWER SHOP brand. In addition, the image of 4 petals is a symbol of luck will bring business owners.

L’amour — Có nghĩa là Tình Yêu
Biểu trưng đoá HOA được kết cấu từ các hình trái tim có thiết kế đối lập và cân xứng tạo nên một thương hiệu FLOWER SHOP trang nhã. Ngoài ra, hình ảnh 4 cánh hoa còn là biểu trưng của sự may mắn sẽ mang lại cho chủ doanh nghiệp.