en vi

Cái bắt Tay

Chúng tôi rất vinh hạnh chia sẻ thêm về những gì chúng tôi thực hiện. Chúng tôi khám phá vạn vật - mỗi cuộc gặp gỡ, trao đổi được coi là nguồn cảm hứng đối với chúng tôi, chia sẻ câu chuyện của bạn - cho chúng tôi biết!

Địa chỉ

Hiện tại, chúng tôi chưa có văn phòng. Nhưng chúng tôi rất vinh hạnh được gặp gỡ.

Điện thoại

+84 899 077 899

E-mail

info@lingkira.com